STROKOVNA EKSKURZIJA (GEO/ZGO)

V petek, 5. oktobra 2012, bodo dijaki 4. letnika, ki imajo izbirni maturitetni predmet zgodovino ali geografijo, izvedli strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško. Na Gosposvetskem polju bomo obiskali Vojvodski prestol in cerkev Gospo Sveto. Nato si bomo ogledali grad Visoka Ostrovica, Vrbsko jezero (Vrba, Maria Wort) in Celovec. Odhod izpred šole bo ob 6. uri, prihod pa okrog 20.30.

 

(Visited 37 times, 1 visits today)