Spremenjen Zakon o šolski prehrani

Državni zbor RS je 28. decembra 2012 sprejel Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki razširja pravico do določenega dela subvencije za prehrano učencem in dijakom.

Zakon omogoča za leti 2013 in 2014 subvencionirano malico učencem in dijakom, ki ustrezajo sledečim pogojem:

dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji, znaša:

– do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada 100 % subvencija za malico;

– nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;

– nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

 

(Visited 26 times, 1 visits today)