Gimnazija Ormož sodeluje kot vzgojno-izobraževalni zavod v projektu Slovenščina na dlani. Z Letnim delovnim načrtom 2020/21 (stran 60) smo na šoli sprejeli strateški dokument z naslovom Strategije na področju prožnih oblik učenja, ki sta ga pripravili dr. Simona Pulko in dr. Natalija Ulčnik. Pri predmetu slovenščina bomo v tem šolskem letu v učni proces uvedli strategije prožnih oblik učenja in specifike ter prednosti učnega e-okolja.Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete. Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt traja od 18. 7. 2017 do 30. 9. 2021 (spremljanje uspešnosti projekta traja do konca leta 2022).

Pripravljamo inovativno učno e-okolje, ki se bo uporabljalo pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Zasnovano bo na osnovi orodij za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki bodo podprta s korpusom besedil in bazo znanja. Cilj projekta je pripraviti kakovostno in privlačno prosto dostopno učno e-okolje, ki bo obogatilo pouk slovenščine, prispevalo k motiviranosti za učenje in izboljšanju jezikovno-digitalnih kompetenc. V vseh fazah projekta je predvideno tudi sodelovanje učiteljic oz. učiteljev in učencev oz. učenk, ki lahko s svojimi predlogi in pobudami sooblikujejo učno e-okolje in ga sproti evalvirajo.

Koordinatorica projekta na šoli: mag. Aleksandra Štih

(Visited 78 times, 1 visits today)