Šolsko tekmovanje iz slovenščine je potekalo 28. novembra 2023, udeležilo pa se ga je 13 dijakov iz vseh letnikov. 1. in 2. letniki so brali Lainščkov roman Petelinje jajce, 3. in 4. letniki pa Jančarjev roman To noč sem jo videl.

Tekmovali so v štirih tekmovalnih skupinah in skupaj prejeli 7 Cankarjevih priznanj: 

  • 1. in 2. letnik programa gimnazije – Nika Merc 1. a G, Filip Kirič 2. a G, Ana Hudin 2. a G;
  • 3. in 4. letnik programa gimnazije – Lina Šnajder 4. a G, Veronika Viher 3. a G;
  • 1. in 2. letnik srednjega strokovnega programa – Neja Kolarič 1. a PV;
  • 3. in 4. letnik srednjega strokovnega programa – Anamarija Lozinšek 4. a PV.

Regijskega tekmovanja, ki bo 16. januarja 2024 v OŠ Mladika na Ptuju, se bodo udeležili prvouvrščeni iz vsake skupine: Nika Merc, Lina Šnajder, Neja Kolarič in Anamarija Lozinšek.

Čestitke prejemnikom priznanj in seveda vsem ostalim tekmovalcem! Z udeležbo na tekmovanju vsi skupaj pripomorete k bralni kulturi na šoli in med mladimi.

Mentorice: mag. Blanka Erhartič Kralj, Simona Meglič in mag. Aleksandra Štih

(Visited 73 times, 1 visits today)