Projektni dnevi za 2. letnike v šolskem letu 2011/2012

Datum: Petek 5. 3. 2012

 

Cilji:

-ovrednoti pomen “odkritja” Amerike s stališča prvotnega prebivalstva in Evropejcev (tudi ob filmu)

-opiše geografske enote Amerike

-samostojno in v skupini spoznava raziskovalce osvajalce, se vživi v njihovo vlogo in odigra igro vlog, simulacijo ipd.

-s pomočjo internetnih virov spozna pomembne kulturne rastline v izmenjavi med Ameriko in Evropo

-v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož spozna in ovrednoti konec srednjega veka


Nosilki: Vesna Pintarić, Karmen Plavec

(Visited 37 times, 1 visits today)