29. maja 2018 se začnejo pisni izpiti spoladanske mature in trajajo do vključno 14. junija 2018. Začetek pisnih izpitov je vsak dan točno ob 9.00.
 
Kandidati se zberete najmanj 25 minut prej. S seboj vedno prinesite dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke pri posameznem predmetu (kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirko, trikotnik, šestilo, kalkulator, slovarje …). Mobiteli, druge elektronske naprave in pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Odložite jih v garderobi. Posedovanje in uporaba velja za hujšo kršitev pravil, kandidatu se izreče prekinitev reševanja.
 
Malico in plastenke z vodo si prinese vsak kandidat sam.
Urnik pisnih izpitov na spomladanskem roku splošne mature najdete v maturitetnem koledarju. Sedežni redi so vedno objavljeni šele na dan pisanja na vratih izpitnega prostora.
 
Ustni izpiti v Gimnaziji Ormož bodo potekali od 13. do 21. junija. Kandidati imate po en ustni izpit na dan.
Natančni ustni razporedi (datum, ura, izpraševalec in izpitni prostor) bodo objavljeni na šolski oglasni deski
29. maja 2018. Zaradi nemotenega dela predmetnih komisij vas prosimo, da pridete na ustne izpite 15-20 min prej, kot bo navedeno v seznamih.
Na maturi veljajo izpitna pravila.
 
Želimo vam veliko uspeha!
(Visited 43 times, 1 visits today)