V soboto, 27. maja 2023, se pričnejo pisni izpiti spomladanske mature in trajajo do vključno srede, 14. junija 2023. Začetek pisnih izpitov je vsak dan točno ob 9. uri. Kandidati pridete v šolo najmanj 30 minut prej. S seboj vedno prinesite dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke pri posameznem predmetu (kemični svinčnik, svinčnik, radirko, trikotnik, šestilo, kalkulator, slovarje …) Mobiteli, ročne ure in druge elektronske naprave ter pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Odložite jih v garderobi ali v tajništvu ŠMK SM. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Sedežni redi so vedno objavljeni šele na dan pisanja izpita v avli šole.

Ustni izpiti bodo potekali od 12. do 19. junija 2023. Kandidati imate po en ustni izpit na dan. Natančni ustni razporedi (datum, ura, izpraševalec in izpitni prostor) bodo objavljeni v kanalu v eAsistentu. Zaradi nemotenega dela izpitnih komisij pridite na ustne izpite 15-20 min prej, kot bo navedeno v seznamih. Na maturi veljajo izpitna pravila. 

Želimo vam veliko uspeha.

Tanja Galun Založnik
tajnica ŠMK SM

(Visited 72 times, 1 visits today)