Podelitev maturitetnih obvestil za spomladanski rok mature 2015

Rezultati bodo dostopni na spletni strani http://matura.ric.si/ v ponedeljek, 13. julija 2015, od 5. ure dalje. Za dostop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo dobili na listu šifer pri pisnih izpitih.

Z rezultati spomladanske mature boste seznanjeni istega dne ob 10. uri v šoli.

Ta dan vam bomo razdelili maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na maturi. Prevzamete jih osebno. Takrat se tudi podpišete v knjigo maturantov. V primeru, da se sami ne morete udeležiti podelitve, lahko spričevalo oz. obvestilo z vašim pooblastilom  prevzamejo starši ali druge pooblaščene osebe.

Isti dan in dan kasneje (14. julija 2015) bodo potekale tudi prijave na jesenski rok mature.

Več informacij dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si.

Zaradi dopustov lahko spričevala prevzamete všoli še 14. julija 2015 od 9. do 12. ure in po 17. avgustu 2015.

Tanja Galun Založnik, tajnica ŠMK SM

(Visited 70 times, 1 visits today)