Rezultati spomladanskega roka mature 2016 bodo dostopni na spletni strani http://matura.ric.si/ v ponedeljek, 11. julija 2016, od 7. ure dalje. Za dostop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo dobili na listu šifer pri pisnih izpitih. V šoli boste z rezultati seznanjeni ob 15. uri.
Ta dan vam bomo razdelili maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na maturi. Prevzamete jih osebno. Takrat se tudi podpišete v knjigo maturantov. V primeru, da se sami ne morete udeležiti podelitve, lahko spričevalo oz. obvestilo z vašim pooblastilom prevzamejo starši ali druge pooblaščene osebe.
Isti dan in dan kasneje (12. julija 2016 med 9.00 in 13.00) bodo potekale tudi prijave na jesenski rok mature.
Več informacij dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/
Zaradi dopustov lahko spričevala prevzamete v tajništvu ŠMK SM še do 13. julija 2016 od 9. do 12. ure in po 16. avgustu 2016.

Tanja Galun Založnik,
tajnica ŠMK SM

(Visited 60 times, 1 visits today)