Spoštovani,
bliža se zaključek šolskega leta, ki ga pogosto spremlja tudi simbolično obdarovanje zaposlenih (zlasti razrednikov). Radi bi opozorili na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki vsebuje tudi prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril za vse uradne osebe, torej tudi za zaposlene v javnih izobraževalnih ustanovah. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj ključnih informacij (30. člen ZIntPK)  glede omejitev v zvezi s sprejemanjem daril:

  • Uradne osebe in njihovi družinski člani ne smejo sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem svoje funkcije ali javne službe ali v zvezi s svojim položajem.
  • Uradna oseba sme sprejeti protokolarno darilo, ki postane last njenega delodajalca.
  • Uradna oseba sme sprejeti priložnostno darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, ob praznikih ipd.), pri čemer vrednost takega darila ne sme presegati 100 evrov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila.
  • Subjekti javnega sektorja smo dolžni voditi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o vrsti, ocenjeni vrednosti darila, darovalcu in drugih okoliščinah izročitve darila. Na ta seznam se vpišejo podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 evrov.
  • Uradna oseba v nobenem primeru ne sme sprejeti darila, če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine. Takšno darilo so uradne osebe in njihovi družinski člani dolžni zavrniti.
  • Uradna oseba prav tako ne sme sprejeti darila, če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje, če je to prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ali pa če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne osebe.

Za učitelja sta največje darilo rast in zadovoljstvo njegovih učencev.

(Visited 140 times, 1 visits today)