NATURA 2000

V okviru projekta Hočem pomagati okolju smo se dijaki Gimnazije Ormož, Ludvik Luci, Tomaž Čučko in Denis Žuran, v petek 14. 10. 2011 odpravili s prof. Petrom Luknarjem v Središče ob Dravi, kjer smo sodelovali pri okrogli mizi o varstvu okolja. Tema je bil projekt Natura 2000, ki poteka v Evropski uniji in je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želijo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki in v Evropi že ogroženi.

Predstavniki hrvaškega Prirodoslovnega društva ”Drava” so nas tako povabili na sestanek, kjer smo razglabljali o samem projektu oziroma o prednostih in slabostih tega projekta. Zaupali so nam, da se bodo s pridobljenimi podatki poskušali izboljšati, ker kot vemo se bodo tudi sami kmalu vključili v Evropsko unijo.

Na sestanku smo bili seznanjeni z mnogimi podatki, ki igrajo pomembno vlogo pri razvoju naše Zemlje. Predstavili so nam ogrožene živalske vrste (želva sklednica in vidra. Še posebej bogat je svet ogroženih ptic, rečni galeb in navadna čigra, razne race, gosi in pobrežniki) in rastlinske vrste (cvetnice, praprotnice in mahovi), ki izginjajo iz območij reke Drave, Mure, Donave, ter Save. Zaradi človeških posegov v naravo nastajajo trajne posledice, katere lahko tudi sami zaznavamo. Reke pa ne izgubljajo samo bivalnega pomena, ampak izgubljajo tudi svoj čar, saj so vse bolj onesnažene. Problem je vsekakor zelo velik in se ga je potrebno lotiti čim prej.

Za konec so nam prikazali tudi druge projekte med njimi je npr. prostovoljstvo, katere že izvajajo na hrvaškem v povezanosti z Mariborom in v katerega hočejo, da se vključijo tudi naše občine in Gimnazija Ormož.

                                        

Denis Žuran

(Visited 47 times, 1 visits today)