VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2010/2011

Dijaki in dijakinje Gimnazije Ormož (2., 3. in 4. letnika), ki želite kandidirati za udeležbo na nagradni strokovni ekskurziji, morate vloge oddati do 22. junija 2011 svojemu/svoji razredniku/razredničarki. Vlogo lahko najdete na spletni strani http://www.gimnazija-ormoz.si/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=109.

(Visited 39 times, 1 visits today)