Deset dijakov, ki je bilo v šol. letu 2016/17 dejavnih na različnih šolskih področjih, se bo od 22. do 24. septembra 2017 udeležilo nagradne ekskurzije v Budimpešto, Bratislavo in na Dunaj.

ODHOD: 22. 9. 2017 ob 6.45 iz Maribora

(Visited 55 times, 1 visits today)