V šolskem letu 2023/24 se je Gimnazija Ormož z dijaki 1. letnika gimnazije in predšolske vzgoje vključila inovativni projekt KATARINA (VsaK nAj bo deležen Temeljnih znAnj Računalništva In iNformAtike​ ).

V prihodnjih treh letih bodo v vsakem šolskem letu 1., 2. in 3. letniki programov gimnazija in predšolska vzgoja imeli dodatnih 24 ur aktivnosti s področja računalništva in informatike. V glavnem bodo vsebine projekta posredovane v aktivnostih šole kot OIV/ID ali druge aktivnosti (aktivno popoldne, vikend delavnice, predavanja, delavnice na terenu ali drugi lokaciji…). Gre za razvojni projekt s katerim bomo razvili nove in inovativne načine vključevanja osnovnih znanj iz računalništva in informatike in jih bodo nato v nadaljevanju vključili v posodobitvi programov srednjih šol.

(Visited 29 times, 1 visits today)