V skladu s 25. členom Zakona o maturi je kandidatom, ki bodo opravljali poklicno maturo podeljena pravica do pristopa k opravljanju posameznega predmeta splošne mature, če ja ta predmet pogoj za vpis v visokošolski študijski program oz. se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program.

Kandidati, ki bodo opravljali interni del pri posameznem izpitu splošne mature (GEO, ZGO, PSI, SOC, INF, FIZ, BIO, KEM), se morajo prijaviti na opravljanje internega dela najkasneje do 1. septembra 2023.

Izpolnjeno prijavnico izročijo osebno tajnici ŠMK SM, jo pošljejo po elektronski pošti na naslov tanja.galunzaloznik@gimnazija-ormoz.si ali priporočeno po pošti na naslov Gimnazija Ormož, Hardek 5a, 2270 Ormož.

Tanja Galun Založnik, prof.                                                                                Klavdija Zorjan Škorjanec, prof.
tajnica ŠMK SM                                                                                                    predsednica ŠMK SM

(Visited 80 times, 1 visits today)