DOSEDANJI REZULTATI DIJAKOV FOTO-VIDEO KROŽKA

  • Posneli smo film z naslovom: Jaz pa sem.

Dijaki: Timotej Faulič, Denis Žuran, Nino Kuhar, Žan Rotar,…

  • Posneli smo reklamni spot z naslovom Poln energije.

Dijakinja Sara Munda s prijateljicami.

  • Sodelovali smo na natečaju “Fotografiram torej sem”.

Dijakinje: Jana Ploh, Karin Borko, Maruša Petrca in Katja Prejac so sodelovala in kot šola skupno dosegle odlično 9. mesto.

VSEM DIJAKOM ČESTITAMO!

Mentorica: profesorica Renata Pučko

(Visited 115 times, 1 visits today)