47. DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2013 – REZULTATI 1. KROGA

Na 47. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2013 se je prijavilo skupno 473 raziskovalnih nalog na dvajstetih različnih področjih.

Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu, in sicer v 1. krogu člani strokovnih komisij naloge pregledajo ter ocenijo in izberejo do 6 osnovnošolskih in 6 srednješolskih nalog, ki se uvrstijo v 2. krog srečanja in predstavijo na zaključni prireditvi.

V 2. krog državnega srečanja mladih raziskovalcev so uvrstili tudi raziskovalno nalogo Vpliv pedofavne na rast hrasta (Quercus petraea) naših dijakov Lare Bezjak, Petre Ivanuša in Simona Tuška.

Nalogo bodo predstavili 20. maja 2013 v Gimnaziji in SPTŠ Murska Sobota.

 

Program:

  • 9.00 do 9.30 – Prihod in prijava udeležencev
  • 9.30 do 10.00 – Svečana otvoritev srečanja – telovadnica
  • 10.00 do 14.00 – Predstavitve in zagovori raziskovalnih nalog
  • 11.00 – Srečanje z mentorji – predavalnica 056
  • 11.00 do 14.00 – Kosilo za udeležence – jedilnica
  • 13.30 do 14.00 – Predstavitev rezultatov po skupinah
  • 10.00 do 14.00 – Kam poleti? – predstavitev mladinskih raziskovalnih taborov in ustvarjalnih poletnih šol ZOTKS v letu 2013 – avla


(Visited 39 times, 1 visits today)