V petek, 27. maja 2022, so se dijaki zdravstvene nege udeležili predstavitve ptujske bolnišnice, nekaj dijakinj si je ogledalo ginekološko–porodni oddelek.

Udeležili so se tudi Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja, ki so največja prireditev v Sloveniji, kjer se predstavljajo enote civilne zaščite, različne reševalne službe, vojska, policija ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(Visited 101 times, 1 visits today)