Razpisujemo delavnice  iz osnov fotografiranja (obvezno za dijake foto-video krožka), programiranja in uporabe Oblaka365. Prijavite se lahko tudi na delavnico astronomije, ki jo bomo izvedli v sklopu astronomskega krožka. Za natančne termine delavnic se bomo dogovorili s prijavljenimi dijaki posamezne skupine. Zainteresirani dijaki se vpišite v tabelo na oglasni deski v avli šole.

Delavnice bo vodil prof. Roman Bobnarič.

(Visited 44 times, 1 visits today)