Debatni krožek v angleščini

 

  • spremljanje in ozaveščanje o aktualnih dogodkih v Sloveniji in po svetu
  • obdelovanje in priprava materiala za turnirje
  • spoznavanje in preizkušanje različnih formatov debat
  • izpopolnjevanje govornih veščin
  • poglabljanje znanja tujega jezika

Krožek bo pričel delovati 15. novembra 2011. 14 dni se bomo intenzivno pripravljali na mednarodni turnir v Ljutomeru, med šolskim letom se bomo srečevali 2 uri tedensko.

28. januarja 2012 se bomo udeležili turnirja na Dvojezični srednji šoli Lendava, 17. marca 2012 pa bomo organizirali angleški državni turnir na naši šoli. S tem dogodkom bomo tudi zaključili turnirski del krožka, kot podpora pa bomo sodelovali pri raznih dogodkih in prireditvah na šoli.

(Visited 46 times, 1 visits today)