Bralni klub

Bralni klub – obseg: 110 ur

(Predvideno št. ur dejavnosti: 30 ur v šoli oziroma izven nje in predvidoma 80 ur za branje.)

V šolskem letu 2011/2012 bo prof. Blanka Erhartič nadaljevala z vodenjem dejavnosti šolskega bralnega kluba. Glavni cilj je spodbujanje bralnih navad dijakov, jih vzgajati v dobre bralce, dvigovati bralno kulturno raven, spodbujati pri dijakih kritično mišljenje, sposobnost razpravljanja, vrednotenja prebranega. V dejavnosti BK bomo vključevali tudi priporočila Bralnega društva Slovenije.

Sestajali se bomo 1 x mesečno po dve ali tri šolske ure oziroma po potrebi v šolski knjižnici. V začetku bomo s člani naredili bralni načrt, v katerega bodo vključene tudi vsebine, ki jih izberejo dijaki. Na srečanjih bodo člani večinoma samostojno izbirali literaturo, poročali o prebranem, pripravljali govorne nastope, pripovedovali, razpravljali, se udeležili knjižnega sejma v Ljubljani v mesecu novembru; izvajali bodo krajše debatne formate (maturitetni sklop), udeleževali se bomo literarnih večerov, poročali o njih ter morebiti celo sodelovali.

Dijaki, člani šolskega bralnega kluba bodo po vnaprejšnjem dogovoru z učitelji nižjih razredov OŠ in vzgojitelji v vrtcih okoliških občin in krajev obiskovali omenjene ustanove in otrokom oziroma učencem prebirali različno leposlovno literaturo. Na izvedbo bralnih uric se bodo temeljito predhodno pripravili, branju pa dodali dramsko igro, kostumografijo, zvočne učinke, petje, tudi ples; interpretacija bo prilagojena starostni skupini otrok-poslušalcev.

V mesecu septembru bomo pisno (z uradnim dopisom) in po telefonu obvestili ravnatelje in učitelje/vzgojitelje okoliških OŠ (1., 2., 3. razred) in vrtcev (starejše skupine) ter jim predlagali naše vključevanje v njihovo vzgojno-izobraževalno delo. Po dva ali trije dijaki si izberejo pravljico oziroma otroško literaturo, ki bi jo želeli predstavili otrokom; na interpretacijo se dobro pripravijo. Otroke bodo izmenjaje se po skupinah obiskali vsaj 1 X mesečno. Sodelovali naj bi z OŠ in vrtci v Ormožu, Ivanjkovcih, Središču ob Dravi, Miklavžu, Veliki Nedelji, pri Svetem Tomažu.

Tako nameravamo v ožjem okolju spodbuditi mlade k branju, zanimanju za literaturo, se tesneje povezati z okoljem in mlajšo generacijo.

Z udeležbo na literarnih večerih želimo dvigniti bralno kulturo in literarno razgledanost dijakov, članov bralnega kluba.

(Visited 53 times, 1 visits today)