4a

Razredničarka: Karmen Plavec

Nadomestna razredničarka: Polona Kosec Krajnc