Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni bo v petek, 14. oktobra 2016, ob 13.25 v jedilnici šole.