Predstavitev projekta K102 Erasmus+, Pripovedovanje zgodb ob podobah – kamišibaj

Dijaki programa predšolska vzgoja se izobražujejo za delo v vrtcu, za neposredno delo z otroki, zato v času šolanja spoznavajo tudi metode in oblike dela s predšolskimi otroki, ki se v današnjem času hitro spreminjajo, kar zahteva usmerjanje dijakov k vseživljenjskemu učenju in k izmenjavi izkušenj z drugimi vzgojitelji, tudi izven meja. Zato smo se v Gimnaziji Ormož odločili, da dijakom omogočimo mednarodno mobilnost.

Septembra 2020 smo Gimnaziji Ormož začeli z izvajanjem projekta z naslovom Pripovedovanje zgodb ob podobah – kamišibaj. Gre za projekt programa Erasmus+, mobilnost dijakov programa predšolska vzgoja. Projekt bomo izvedli v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021.

Osnovni cilj projekta je uvesti kamišibaj kot didaktični pripomoček in/ali kot metodo dela pri strokovnih modulih jezikovno izražanje otrok, igre za otroke, veščine sporazumevanja in pri praktičnem usposabljanju z delom. Skozi projekt bi radi spoznali tudi tehnike pripovedovanja zgodb, ki jih uporabljajo drugod v Evropi.

Na mobilnost bomo poslali 21 dijakov, in sicer v Wrocław na Poljskem.

Dijaki bodo opravljali delovno prakso v vrtcih v tujini in bodo ob koncu projekta zmožni  

  • oblikovati kamišibaj zgodbo,
  • samostojno govorno nastopati s pripovedovanjem zgodbe ob podobah (kamišibaj) v tujem jeziku,
  • primerjati metode pripovedovanja zgodb v ciljni državi,
  • izdelati poročilo v obliki dnevnega zapisa s poudarkom na načinih pripovedovanja, ki jih uporabljajo v ciljni državi.

Svoja spoznanja bodo prenesli med vrstnike, učitelje, vzgojitelje v domačih vrtcih in tako širili dobre prakse v domačih okoljih.

Pričakujemo pozitivne učinke projekta na vse udeležence in tudi na šolo. Z izvedbo mobilnosti bodo udeleženci dvignili svoje jezikovne kompetence v maternem in tujem jeziku. Zraven novega strokovnega znanja in okrepljenih kompetenc bodo udeleženci dobili uvid v druge izobraževalne sisteme in ga lahko primerjali z domačim ter svoja spoznanja posredovali ostalim dijakom in učiteljem. Pridobljena znanja in kompetence bodo udeleženci lahko implementirali v svoje nadaljnje pedagoško delo in svoje načrtovanje karierne poti. S predstavitvami projekta bodo dijaki pridobili organizacijske spretnosti in komunikacijske veščine. Skozi mobilnosti bodo udeleženci razvijali tudi medkulturne kompetence, kot so tolerantnost, prilagodljivost, spoštovanje, odprtost, samozavest in sposobnost znajti se v tujem okolju.

Poudariti želimo tudi pomen vseživljenjskega učenja ter stalne, neformalne izobrazbe. Želimo pa si tudi, da bi z mobilnostjo pri dijakih dosegli dolgotrajne učinke in da bi tudi kasneje v svojem poklicnem življenju zavedali, da lahko napredujejo in rastejo le z menjavo idej iz različnih kulturnih okolij.(Visited 117 times, 1 visits today)