Dijaki 1. in 2. letnika predšolske vzgoje se bodo v ponedeljek, 27. marca 2017, ob 9. uri medgeneracijsko družili z udeleženkami U3ŽO na Ljudski univerzi Ormož, ki se pod mentorstvom ge. Ljube Fišer ukvarjajo z ročnimi deli. Dijakom bodo podarile svoje izdelke (nakvačkane lutke), da jih bodo lahko uporabljali pri praktičnem pouku. Druženje in kulturni program dijakov bo potekal v Mladinskem centru Ormož približno do 10.15.

(Visited 42 times, 1 visits today)