PREDŠOLSKA VZGOJA

Praktično usposabljanje z delom

 

4. letnik predšolske vzgoje:

  •  16.-20. 12. 2019

 Vsak dan od 7.30 do 14.30.