• program Centra medgeneracijskega učenja v šol. letu 2017/18