PREDŠOLSKA VZGOJA

Praktično usposabljanje z delom

 

3. letnik predšolske vzgoje: 

  •  16.-20. 3. 2020

Vsak dan od 7.30 do 15.00.

4. letnik predšolske vzgoje: 

  •  16.-20. 3. 2020

Vsak dan od 7.30 do 14.30.